หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กฎหมายและความรู้ สนับสนุนเรา แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ เครือข่ายเรื่องการค้ามนุษย์ ติดต่อเรา
ข่าวประจำวัน
 สลด เด็ก7ขวบเดินเร่ขายพวงมาลัย 
   รวบพ่อค้าเนื้อสดคาโรงแรมเชียงใหม่ 
   แม่โร่ร้องลูกสาว 4 ขวบ หายตัวลึกลับ  
   3ชายโฉดรุมโทรมสาว 14 ติดเชื้อเอดส์ 
   ปวีณาพร้อม 191 จับแก๊งกะเทยค้ากามเด็ก 
   
สมัครรับจดหมายข่าว
รับข่าว ยกเลิก  
 
  
  
   
 
สามารถนำลิงค์ด้านล่างไปวาง
ที่หน้าเว็บไซต์ของท่านได้แล้ว

<a href="http://www.notforsale.in.th"
title="ต่อต้านการค้ามนุษย์">
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
</a>ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจาย
ข้อมูลและความรู้</p>
 
 
 

 

ธวัชชัย ไทยเขียว คุ้มกันด้วยธรรมะ (ค้ามนุษย์)


 

 

       กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม ในการดูแลเด็กและเยาวชน

       โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ตั้งแต่ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

       พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534

       พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ไปจนถึงพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

       งานของกรมพินิจฯ จึงมีความละเอียดอ่อน ไม่ใช่เพียงแค่ใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเท่า นั้น

       อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนคนใหม่ จัดว่าเป็นลูกหม้อของกระทรวงและเป็น "ตัวจริง" ในงานคุ้มครองเด็ก

       อธิบดีคนใหม่ของกรมนี้ คือ ธวัชชัย ไทยเขียว อายุเพิ่ง 49 ปี เป็นนักบริหารที่มีเส้นทางชีวิตและวิธีคิดที่น่าสนใจ

       เกิด 17 กุมภาพันธ์ 2502 จังหวัดชัยนาท เป็นบุตร นายสุเทพ-นางชิ้น ไทยเขียว

       จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บางขุด อ.สรรค บุรี แล้วมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       "ตอนเรียนมัธยม เป็นช่วงปี 2515-2517 ผมต้องขี่จักรยานไปกลับวันละ 18 ก.ม. ลำบากมากโดยเฉพาะในหน้าฝน ผมเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียน แต่ไม่เกเร พอผมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากทำนาเหมือนคุณพ่อคุณแม่ แต่ธรรมชาติช่วย จังหวะที่ผมเรียนจบ เกิดน้ำท่วมใหญ่ รวมถึงที่นา ผมต้องลงไปช่วยคุณพ่อ คุณแม่ยกฟ่อนข้าวขึ้นที่สูง เหนื่อยมาก รู้สึกลำบาก ไม่อยากทำนาอีกแล้ว เริ่มอยากเรียนหนังสือต่อ"

       ธวัชชัยเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาพักที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขณะนั้นมีคุณอาชื่อ นายวิชิต เรียนทัพ ปัจจุบันเป็นนายกอบต.บางขุด พักอาศัยอยู่ก่อน

       "ผมสอบเข้าศึกษาต่ออะไรก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นจ่าอากาศ ช่างฝีมือ ทหาร เตรียมทหาร หรือแม้แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคค่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ตั้งใจเรียน มาเรียนต่อได้ เพราะวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กิ่งเพชร ราชเทวี เปิดรับนักศึกษาภาคค่ำ ในขณะที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้เปิดเรียนไปแล้วเกือบหนึ่งเทอม จึงมีที่เรียน"
 
       "ช่วงที่อยู่วัดเห็นพระเณรนั่งดูหนังสือ ไม่นอน ผมจึงไม่นอน ผลการเรียนจึงเริ่มดีขึ้น โดยกลางวันทำงาน กลางคืนเรียน ไม่อยากใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ เพราะรู้ว่าท่านลำบาก กระทั่งเรียนจบอนุปริญญา หรือปกศ.สูง เอกสังคมศึกษา ในระดับปริญญาไม่มีที่เรียนกลางคืน ต้องเรียนกลางวัน จึงไม่ได้ทำงาน จนจบการศึกษาบัณฑิตหรือกศ.บ. เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา"

       "ช่วงนั้น ผมขอหลวงพ่อคุมศาลาเผาศพ และรับอาราธนาศีล บริการน้ำ-อาหาร รับจ้างจุดธูปเพื่อหาเงินเรียนจนจบปริญญาตรี สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทได้ขณะที่เรียนเทอมสุดท้ายของปริญญาตรี จบปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สค.ม.) อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานภาคเอกชนอยู่ 4 ปี จึงเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 โดยเป็นพนักงานคุมประพฤติ 3 จังหวัดชลบุรี"

       ความมานะพยายามเริ่มผลิดอกและออกผลอย่างงดงาม

       เริ่มรับราชการ จากพนักงานคุมประพฤติ 3 จังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม 2541

       เติบโตมาเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 จ่าศาลจังหวัดปากพนัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบงานศาล

       16 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นจ่าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ, 18 มีนาคม 2542 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาจัดระเบียบกระทรวงยุติธรรม

       4 มิถุนายน 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น อกพ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 8 มิถุนายน 2544 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลตุลาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

       15 ตุลาคม 2544 ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานพินิจ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

       7 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549ั้

       12 มีนาคม 2545 กรรมการและเลขานุการการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

       3 ตุลาคม 2545 รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

       ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ 9 ในตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อ 25 เมษายน 2546

       ย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 1 ปี 8 เดือน ก่อนจะได้รับคำสั่งให้กลับมาทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีพินิจและคุ้ม ครองเด็กและเยาวชนอีกครั้งและได้ขึ้นเป็นอธิบดีในที่สุด

       ผลงานดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับ คือ จัดทำมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานธุรการศาล และนำวิธีการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management/ TQM) จนศาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับ การประกาศรับรองด้านบริการ ISO 9000

       การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาจัดระเบียบกระทรวงยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี จนสามารถรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน

       ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2550

       และได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2544 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550

       อธิบดีธวัชชัยเผยถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานว่า ส่วนตัวแล้วเชื่อในกฎแห่งกรรมอย่างมาก

       "ทุกอย่างที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ ได้กรรมเป็นตัวกํากับทั้งหมด และอะไรที่เราเคยเสีย ใจแบบสุดๆ หรือว่าเศร้าใจอย่างสุดๆ ความรู้สึกนั้นมันไม่เคยเสถียรเลย มันลดลงมาหมด

       วันนี้ดีใจที่ได้เป็นอธิบดี อาจจะดีใจจน ตัวลอย แต่ว่าไม่เท่าไหร่ก็ลดลง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเท่าทันโลก เข้าใจเรื่องกฎของไตรลักษณ์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด ที่สําคัญที่สุด คือเรามีหน้าที่ หน้าที่นั้นต้องทําให้ดีที่สุดในการที่จะมองไปที่ประชาชนและเด็กๆ

       ผมเชื่อว่าผมอาจจะมีกรรมดีที่ได้มีหน้าที่การงานที่ดี แต่ส่วนหนึ่งผมว่า ผมก็อาจจะเคยทํากรรมอะไรไว้บางอย่างกับเด็กๆ ผมถึงต้องชดใช้อะไรมากมายถึงขนาดนี้ รู้สึกว่าต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน เห็นอะไรไม่สบายใจต้องเข้าไปจัดการ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็อยากเห็นสังคมมีคุณธรรม มีจริยธรรม เพราะทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้มันตกต่ำไปมาก"

       "ช่วงที่ผมอยู่ในตําแหน่งรองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้นําเอาเรื่องทํานองสวดสรภัญญะเข้ามาอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพราะว่าบทสวดในศาสนาพุทธของเรานั้น เป็นบทสวดภาษาบาลี เด็กก็จะไม่รู้ แต่บทสวดทํานองสรภัญญะนี้จะสวดไป แปลไป มันก็เหมือนกับสวดของดีเข้าตัวทุกวัน ฉะนั้น ก่อนนอนเด็กก็จะเสกของดีเข้าตัวทุกวัน จนกลายเป็นว่า เด็กที่เคยเบื่อ ไม่ชอบเรื่องนี้ก็เกิดความเคยชิน จนซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัว แล้วการสวดทํานองสรภัญญะนี้ทําให้สมาธิดีมาก แล้วเด็กจะหลับสนิท"

       ปีนี้ กรมพินิจฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนบวช เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระพี่นาง จํานวน 840 รูป ซึ่งจะเห็นว่าเด็กทั้งหมดสามารถสวดได้พร้อมเพรียงกันมาก จนหลายคนที่ร่วมงานตกใจว่าทําได้อย่างไร

       ในปี 2552 นี้ จะได้เห็นมากกว่านี้ โดยที่เด็กเหล่านี้จะไม่ใช่แค่สวดทํานองสรภัญญะเท่านั้น จะสามารถอาราธนาศีล 5 ได้ ถวายข้าวพระเป็น และจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในช่วงวันอาทิตย์หรือวันพระเข้าวัด โดยจะคัดเด็กที่อยู่ในเกรด 1 ที่สามารถลากลับบ้านได้ และไปเรียนข้างนอกเช้าไปเย็นกลับได้ เราจะพาเด็กเข้าวัด โดยให้เด็กเหล่านี้ไปดูแลวัด บริการพระสงฆ์ แล้วเด็กจะซึมซับเหมือนเด็กในสมัยก่อน ที่เด็กเดินตามปู่ย่าตายายไปวัด แล้วก็ไปกินอาหารที่อร่อยที่สุดในวัด ให้เด็กไปสัมผัสและเปรียบเทียบว่าบุฟเฟต์ 12 อย่าง ในโรงแรมหรู กับบุฟเฟต์ 40 อย่าง ในวัดมันอร่อยต่างกันแค่ไหน ก็จะสอนเด็กไปด้วย

       ปัจจุบันเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ทั้งสิ้นประมาณ 6,500 ราย ใน 1 ปี มีเด็กที่กระทําผิดเฉลี่ยประมาณ 50,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ระดับการศึกษามัธยมต้น เด็กที่อยู่กับเรา พบว่าไม่ได้เรียนหนังสือ และไม่ทํางานร้อยละ 30 ส่วนเด็กที่ไม่เรียนหนังสือแต่ทํางานร้อยละ 30 เช่นกัน

       ส่วนคดีที่เด็กกระทําผิดสูงสุดปัจจุบัน คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินร้อยละ 27 อันดับ 2 คดียาเสพติด ร้อยละ 24 และอันดับ 3 คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 17-19 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเด็กที่กระทําผิดซ้ำ ในช่วง 4 ปีย้อนหลังร้อยละ 4.6 เปอร์เซ็นต์

       ธวัชชัยสมรสกับเบญจพร ไทยเขียว ซึ่งรับราชการครู มีบุตรชาย 2 คน นายชัยชล ไทยเขียว อายุ 20 ปี กำลังศึกษาดนตรีที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

       และนายยิ่งคุณ ไทยเขียว อายุ 17 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล

 

ที่มา :
วันที่ 26 พ.ย. 2551


อ่าน 5297 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สลด เด็ก7ขวบเดินเร่ขายพวงมาลัย
 รวบพ่อค้าเนื้อสดคาโรงแรมเชียงใหม่
 แม่โร่ร้องลูกสาว 4 ขวบ หายตัวลึกลับ
 3ชายโฉดรุมโทรมสาว 14 ติดเชื้อเอดส์
 ปวีณาพร้อม 191 จับแก๊งกะเทยค้ากามเด็ก


 
   Design By NgosCyber
 
© 2008 notforsale.in.th.All rights reserved